Üniversiteler

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

http://www.sts.yildiz.edu.tr

Bölüm ve Kontenjanlar

1.Bileşik Sanatlar.......................................................15
2.Sanat Yönetimi........................................................15
3.Fotoğraf ve Video.....................................................15
4.İletişim Tasarım.......................................................15

Bileşik Sanatlar Programının Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

a. Temel sanat kavramalarını kullanabilme
b. Yaşamın Değişim ve dönüşünümü değerlendirebilme
c. Bu değişim ve dönüşümü biçimlendirebilme
d. Konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olma
e. Proje geliştirebilme sunabilme ve uygulayabilme
f. Farklı bilgi ve becerileri farklı bir yapı oluşrurabilmek için kullanabilmek
g. Uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme
h. Malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek
i. Günlük yaşamla sanatı birleştirme becerisi
j. Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek
k. Ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilme
l. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yeteneği
m. Sosyal yaşamda uluslararası ve ulusal etkileri izleyebilme

Amaç ve Kapsam:İletişim Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kavraması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu programda iletişim tasarımı , interaktif computer ekranı, multimedia, iletişim teknolojisi, enformasyon sistemleri gibi yeni sayısal teknolojilerle sergi mekanlarında yazı, ses ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır. Program kapsamında öğrenci, iletişim ürünleriyle (artifact) temasa geçen insanın davranışlarını özellikle dikkate alarak etkileyici ve vurucu bir iletişimi yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazanır. Programda ayrıca ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini aramanın yanında iletişimin sosyal ve kültürel boyutunu da ortaya koyan tasarım çalışmaları yapılmaktadır. İletişim Tasarımı Programı özellikle iletişimin gelecekteki olası yeni şekilleri içinde insan bilgisayar etkileşimini ortaya koyan yeni teori ve potansiyel teknolojilerini de öğrencilerine öğretmeyi hedeflemektedir.

İş Olanakları:Programı başarıyla tamamlayanlar medyanın tüm alanlarında sergi organizasyonlarında ve gösteri sanatlarında , bilgisayar animatörü, bilgisayar oyunu tasarımcısı, multimedia CD ve internet web sitesi tasarımcısı ve sergi mekanı tasarımcısı olarak iş bulabilirler.

Programa Kabul Şekli: Yukarıda belirtilen amaç ve kapsam dahilinde bu programda eğitelecek öğrencilerin matematik bir zekaya, görsel algılama ve estetik beceriye sahip olması gerekmektedir.
 

 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001

Öğrenci Görüşleri

..

Bölümler

Seramik - Cam Bölümü

Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir.

Reklam Alani