Üniversiteler

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

http://www.gsf.ibu.edu.tr/

Güzel sanatlar ve tasarım alanında evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma liderlik yapabilecek, insanî değerlere saygılı, alanında özgün sanatsal eser ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler yetiştirmektir.

Bölüm ve Kontenjanlar

1.Resim-İş Eğitimi..............................................40
2.Resim-İş Eğitimi(İkinci Öğretim)...................30

 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001

Öğrenci Görüşleri

..

Bölümler

Seramik - Cam Bölümü

Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir.

Reklam Alani