Bölümler

Bölüm, iletişim ortamlarında kurum ve kuruluşların politikaları ve stratejileri doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de benzer yapılanmalardan farklı olarak oluşturulan bölümün ders programı, hem sanat hem de teknoloji vurgusu taşımaktadır.

Çağımız teknolojisi giderek daha ileri düzeylerde gelişmekte olup iletişimin en önemli bileşenlerinden kaçınılmazı “Görsel İletişim”dir. Küreselleşmenin egemen olduğu günümüzde iletişim teknolojileri her gün biraz daha geliştirilerek bilgi çağına yeni boyutlar kazandırmaktadır. Zamanla yarışan insan her türlü bilgiye kısa zamanda ulaşmak istemektedir. Tüm bu bilgileri sistem içinde sanat ve teknolojik çözümlerle sunabilmek Görsel İletişim Tasarımı bölümünün hedefidir.
Bilişim teknolojilerinden en etkili biçimde yararlanarak yönetmek, evrensel bilgiyi sistem içinde sunmak, çağdaş sanat ve kurallarını uygulayıp yorumlayarak yeni anlatım biçim ve dillerini oluşturmaktır.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, öğrenmeyi öğrenen, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış araştırmacı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip uygar, çağdaş bireyler yetiştirmektir.

İletişim Tasarımı Bölümü, üç boyutlu tasarım ürünlerinin ve stratejilerinin grafik olarak anlatılabilmesini içerir.

Ürünün pazarlama karmasıyla yakından ilgili olan iletişim tasarımı, üretim sektöründeki firmaların kurumsal kimliklerini görselleştirir. Mezunlar, tanıtım ve reklam sektörü, basın yayın organları, ambalaj sektörü gibi çağdaş görsel kültürü biçimlendiren alanlarda çalışabilirler. İnteraktif bir ortamda gelişen iletişim teknolojisi görsel iletişim tasarımına önem kazandırmaktadır. İletişimde, interaktif olarak sesli ve hareketli görüntünün etkili olması bu ortamda tasarım yapabilecek bireylere gereksinimi artırmaktadır.

Grafik Tasarım Uzmanlık Alanı’na yönelik olarak verilecek İletişim Tasarımı eğitiminde, markalaşma çabası içerisinde olan ve tasarımdan beslenen tüketici pazarına yönelik görsel kimlik oluşumunu sağlamak önemlidir. Buna bağlı olarak, kitle iletişim ve reklamcılık sektörüne yönelik grafik uygulamalarda yer alabilecek mezunlar vermek ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projeler üretmek amaçlanmaktadır.

Eğitim programı içerisinde illustrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, ambalaj ve kitle iletişim araçları yoluyla mesajlar oluşturabilecek görsel farkındalık ve yaratıcılığa yönelik konular yer alır. Ayrıca dünyadaki görsel trendlerin izlenmesine yönelik sanat ve estetik gibi kültürel konuların yanısıra, iletişim ve pazarlama yöntemleri gibi konular da görülür.


Grafik Tasarımı Uzmanlık Alanı
Türkiye'de son yıllarda reklamcılık ve kitle iletişim sektörlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bu alanlarda görsel iletişim diline hakim profesyonellere gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle bu programda hedeflenen markalaşma çabası içerisinde olan ve tasarım ve modadan beslenen tüketici pazarına yönelik görsel kimlik oluşumunu sağlamak, buna bağlı olarak kitle iletişim ve reklamcılık sektörüne yönelik grafik uygulamalarda yer alabilecek profesyoneller yetiştirmek ve bu alanlarda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projeler üretmektir.

Görsel İletişim Tasarımı Uzmanlık AlanıGörsel İletişim Tasarımı öğrencileri 3. yıldan itibaren bilgisayar teknolojisini daha yoğun kullandıkları bir eğitim pratiğini izlerler. Bu programda eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında grafik tasarımcılarının çalıştığı sektörlerde yer alabilirler. Ancak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaştıklarından web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, interaktif informasyon tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler.

Yorum yazmak için lütfen üye olunuz.

 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001

Öğrenci Görüşleri

..
Reklam Alani