Bölümler

 İçmimarlık, mimari yapı bütünlüğünde açık-kapalı her çevrenin, hacmin fizik değerleri ile birlikte işlevselliği doğrultusunda incelenerek insan faktörünün, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerlerin, sosyal-ekonomik kriterlerin geniş açıda planlanması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ve biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. İçmimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleriyle tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metodlarını kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek, içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.

Uygulanan eğitim programı içerisinde tasarımlanan genel ve özel kullanıma yönelik proje çalışmaları; mobilya programları ile çevresi, konutlar, satış çevreleri, çalışma çevreleri, eğitim-kültür yapıları, turizm ve tanıtım yapıları, oteller, sağlık-spor yapıları, tanıtım-fuar yapıları ve bunun gibi konularla geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Bütün bu açıklamalar ışığında, eğitim kapsamı ve içeriğinde, mimarlıktan, endüstri tasarımından, uygulamalı sanatlar dallarından, plastik sanatlardan, sosyal bilimler, teknik bilimIer, fen bilimleri dallarından belli oranlarda pay alan, toplumun sosyal, ekonomik, endüstriyel gelişmesinde kültür ve turizm değerlerine katkısı ile kalkınmada önemli pay sahibi olduğuna olacağına inandığımız içmimarlık eğitimi ile meslek dalının geliştirilmesi, uzmanlaşmaya gidilmesi yönünde çalışmalar geliştirilmektedir.

Eğitim programı, tasarım konu ağırlıkları dengelenerek, "İçmimarlık, Çevre Tasarımı" ve "İçmimarlık Mobilya Tasarımı" adları ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir. İçmimarlık Çevre Tasarımı Sanat Dalında, çeşitli yapıların iç hacimlerinin belli tasarım kriterleri ile tasarlanmasında mimarlık öğelerinin daha ağırlıklı ele alındığı, buna bağlı mobilya ve donanımın tasarıma katıldığı eğitim programı uygulanmaktadır. İçmimarlık Mobilya Tasarım Sanat Dalında ise mobilya ve programlarının tasarımda daha ağırlıklı ele alınarak, üretim-uygulama tekniklerinin araştırıldığı, bu mobilyaların kullanıldığı hacimler de tasarım kriterleri ışığında eğitimde programlanmaktadır. Bu iki dal ağırlıkları değişik ancak içmimarlık konusu kapsamı gereği birbirleriyle ilişkili olarak eğitim vermektedir.

Yorum yazmak için lütfen üye olunuz.

 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001
 • note_001

Öğrenci Görüşleri

..
Reklam Alani